Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4Q

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4Q là máy uốn ống thủy lực khí nén uốn từ ống 21-108mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.