Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4J

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4J là máy uốn ống thủy lực bằng tay uốn từ ống 21-108mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.