Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4 là máy uốn ống thủy lực vận hành bằng tay uốn từ ống 21-108mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.