Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4F

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4F là máy uốn ống thủy lực bơm tay rời uốn từ ống 21-108mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.