Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4D

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-4D là máy uốn ống thủy lực chạy điện uốn từ ống 21-108mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.