Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3Q

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3Q là máy uốn ống thủy lực bằng khí nén uốn từ ống 21-88.5mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.