Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3J

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3J là máy uốn ống thủy lực bằng tay uốn từ ống 21-88.5mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.