Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3F

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-3F là máy uốn ống thủy lực có bơm tay rời uốn từ ống 21-88.5mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 20 tấn sử dụng bơm thủy lực.