Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2Q

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2Q là máy uốn ống thủy lực chạy khí nén uốn từ ống 21-60mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 13 tấn sử dụng bơm thủy lực.