Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2F

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2F là máy uốn ống thủy lực có bơm tay rời uốn từ ống 21-60mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 13 tấn sử dụng bơm thủy lực.