Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-1A

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-1A là máy uốn ống thủy lực bằng tay uốn từ ống 16-33mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 6 tấn sử dụng bơm thủy lực.