Máy uốn ống bằng tay TLP HHW-25S

Máy uốn ống bằng tay TLP HHW-25S là máy uốn ống thủ công sử dụng lực tay để uốn ống từ 16-33mm, máy có khối lượng nhỏ, thao tác vận hành đơn giản, hiệu quả