Máy uốn ống bằng tay TLP HHW-22A

Máy uốn ống bằng tay TLP HHW-22A là máy uốn thủ công chuyên uốn ống từ 6-22mm có kích thước bé, máy có khối lượng nhỏ thuận tiện trong thao tác vận hành