Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2D

Máy uốn ống thủy lực TLP HHW-2D là máy uốn ống thủy lực chạy điện uốn từ ống 21-60mm dùng để uốn ống sắt dày, lực ép là 13 tấn sử dụng bơm điện thủy lực.